کارگاه هنری آوای هور و ماهور(هورا گالری)
آموزش سفال نقش برجسته موزائیک کاری جواهر سازی پتینه چاپ پارچه چرم دوزی ویترای  
نویسندگان
نظر سنجی
کدامیک از مطالب زیر مورد توجهتان قرار گرفته است ؟


لوازم مورد نیاز:
 

1. ابزار کاهنده و افزاینده ی سفالگری
2. گل سفالگری

1. در ابتدا گل می بایست کاملا ورز داده شود، این کار موجب انسجام بیشتر گل شده و از ترک خوردن آن به هنگام خشک شدن جلوگیری می کند. بعد از ورز تکه ای گل را به میزانی که در تصویر دیده می شود برداشته و به شکل بیضی در آورید. برای این کار می بایست دست خیس باشد تا گل به راحتی فرم داده شده را با طول دستتان مقایسه کنید. سپس مجددا با استفاده از ناخن یا ابزار به سه قسمت مساوی تقسیم نمایید.
2. قسمتهای بالای بیضی ،پیشانی ،قسمت وسط جای چشمها و بینی و قسمت پایین جای لب ها را مشخص می کند. حال انگشتان شست را همانند تصویر ،زیر خط قسمت بینی قرار داده ،به اندازه 2/5 سانتی متر به سمت پایین برده ،ارتفاع بینی را مشخص کنید ،سپس مجدداً با استفاده از کناره های هردو شست و قرار دادن آن ها در فاصله 2سانتی متری نسبت به خط بالا در یک زاویه 35 درجه ای فرم مثلثی بینی را می توان ساخت.

3. برای ساختن پل بینی هم با قرار دادن شستها از سمت بالا مانند شکل آن را ایجاد نمایید. دقت کنید فرم بالا و پایین حالت مثلثی داشته باشد. با کشیدن انگشتان شصت به سمت بیرون گل های اضافه کناره های بینی را بر دارید. کناره های پل بینی را قدری به سمت پایین فشار دهید تا گودی کاسه چشم ایجاد شود،حال با فشار انگشتان محل تلاقی دو مثلث را قدری پایین ببرید تا از دو طرف بینی شیبی به سمت پایین ایجاد گردد. فرم بینی را تکمیل کرده ،برجستگی نوک بینی و قسمتهای گرد کنار آن را با حرکت همزمان دو دست ایجاد نمایید.

4. حال دستها را خیس نموده قسمتهای کناری صورت را به سمت پایین انحنا دهید تا چهره فرم طبیعی به خود گیرد،این انحنا را هم برای قسمت زیر بینی (کنار آرواره ها)و هم کناره های بینی ایجاد نمایید.
5. برای ساخت چشمها نیاز است قدری محل قرارگرفتن آن ها را که قبلا گود کرده ایم ،گودتر نمایید. تکه ای گل به ابعاد گودی چشم بردارید و در کف دست خود گرد کنید، سپس آن را در کاسه چشم قرار داده سطح آن را با انگشت نم دار قدری فشار دهید تا کاملاً در کاسه چشم قرار گیرد. توجه کنید سطح آن نباید حالت کروی خود را از دست دهد.

6. حال قدری گل برداشته و آن را مانند تصویر در ابعاد 1×2سانتی مترتخت کرده و یک طرف آن را فرم دهید . سپس آن را روی قسمت بالای کره چشم قرار داده تا پلک بالا ساخته شود.
7. اکنون نوبت پلک پایین است آن را هم مانند پلک بالا ایجاد کرده و روی قسمت پایین کره ی چشم قرار دهید ،چشم دوم را هم بسازید . فرم کلی چشمها تا حدودی ساخته شده است،حال یکی از ابزارهای افزاینده خود را بردارید و روی پلک بکشید تا کاملا روی سطح کره ی چشم قرار گیرد و فرم طبیعی یابد. به علت فشارهایی که در حین ساخت اجزا ء صورت وارد می شود بعضی از فرمهایی که قبلا ساخته شده اند تا حدودی تغییر می یابند،با استفاده از ابزار آن ها را به حالت قبل برگردانید.
8. با استفاده از ابزار افزاینده قوس کره ی چشم را اصلاح نمایید، طرز استفاده درست از ابزار سرعت عمل شما را افزایش می دهد. سعی کنید از ابزاری مانند قلم موی نقاشی استفاده کنید ،عرض و نوک قلم هر کدام در جای خود مورد استفاده است، توجه کنید روی پلکها و کره ی چشم هنگام استفاده از ابزار خط نیفتد و کاملا حالت قبلی خود را داشته باشد.
9. اکنون نوبت ساختن لب ها می باشد،تکه ای گل بردارید و آن را به شکلی که ملاحظه می شود در آورده و زیر بینی قرار دهید، قبل از این کار لازم بوده قدری انحنای کنار آرواره ها را بیشتر کنیم، دقت کنید دو طرف گلی که زیر بینی قرار داده اید نسبت به بینی کاملا برابر و متقارن باشد، حال با انگشت اشاره قسمت وسط آن را یعنی زیر بینی را در زاویه 45درجه به سمت پایین تا زیر بینی شیب دهید ،دو شصت خود را دو طرف گودی ایجاد شده (زیر بینی)قرار داده به سمت کناره های صورت شیب دهید.

10. سپس دو شصت خود را در حالتی متقارن زیر فرم ساخته شده قرار داده و مانند حالت قبل به سمت کناره های صورت حرکت دهید، لب بالا تقریبا ساخته شده است، اکنون تکه ای گل مجدداً برداشته و آن را مانند لب بالا فرم داده ،زیر لب بالا قرار دهید.
11. با انگشت مرطوب قسمت بالای آن را که به زیر لب بالا ختم می شود را کاملاً به لب بالا متصل کرده و با انگشت شست فرم لب پایین را تکمیل نمایید. صورت تا حدودی ساخته شده است،حال برای ساخت گونه ،تکه ای دیگر از گل برداشته و مانند شکل در آورید و آن را در زیر چشم و بینی قرار دهید.
12. سپس دست خود را نم دار نموده روی آن قرار داده و به سمت کناره های صورت بکشید، زیرا ابروها کناره های بینی، زیر پلک پایین و سایر قسمتها ،این کار باعث می شود صورتی که ساخته اید زیبایی بیشتری یابد.
13. اینک قدری گل بردارید و چانه را با آن بسازید، ابعاد گلی که بر چانه استفاده می شود خیلی بزرگ نیست و باید متناسب با سایر جزئیات صورت باشد. دو تکه دیگر گل را به ابعاد شصت برداشته و به کناره ها ی لب پایین اضافه نمایید، این دو تکه گل ماهیچه های کنار لب را تشکیل می دهند.

14. حال بیایید بعضی از قسمتهای صورت را تکمیل تر کنید، انگشت خود را کمی نم دار کرده و گردی کناره ها ی بینی را اصلاح نمایید. یکی از ابزارهای افزاینده خود را بردارید و خطوط پلکها را با استفاده از عرض آن تقویت کنید، چشمها مهم ترین عضو صورت هستند در ساخت آن ها دقت بیشتری لازم است ،توجه کنید پلکها روی کره چشم قرار گرفته اند پس قسمت تخت ابزار را به حالت افقی ونه عمودی زیر پلک قرار داده و با کشیدن آن در زیرپلک ،هم کره چشم و هم خطوط پلکها را اصلاح نمایید،در این حالت نباید ابزار به صورت عمودی کشیده شود ،این کار موجب خط افتادن بر روی کره ی چشم شده آن را از حالت طبیعی خارج می کند.
15. برای ساختن غدد اشکی چشم، ابزار خود را در فاصله 3میلی متر از گوشه ی داخلی چشم ،به صورت مایل قرار داده ،قدری فشار دهید تا خط بیافتد، این کار موجب می گردد زائده ای کوچک در گوشه ی چشم ایجاد شود، این زائده نقش غدد اشکی را ایفا می کند، حال قسمت تخت ابزار را خیلی آرام روی سطح کره چشم بکشید تا خطوط اضافه کره چشم از بین برود.
16. به نیم رخ چهره ای که ساخته اید نگاه کنید، چرا که اگر تا کنون درست عمل کرده باشید علاوه بر چهره از رو به رو، نیم رخ آن هم باید طبیعی باشد، اگر طبیعی باشد، به این معناست که در ساخت اجزاء صورت موفق بوده اید،در غیر این صورت بر گردید و ساخت اجزاء را از قبل مرور کنید.
17. اکنون با قرار دادن ابزار در فاصله ی 5میلی متری از قوس ابرو و کشیدن آن به موازات قوس ابرو(روی پیشانی) بر جستگی ابرو ها را ایجاد نمایید، سپس انگشتتان را مرطوب کرده خطوط اضافه را از بین ببرید.
18. حال نوبت ساخت موها است، این کار را به سلیقه ی خود با تکه های گل و اضافه کردن آن به سر انجام دهید ،قبل از اضافه کردن گل ها به سرجای آنها را با ضربات انگشت یا ابزار قدری فرو رفته کنید، این کار موجب می گردد گل هایی که اضافه می شوند بهتر اتصال یابند.

19. اکنون با استفاده از ابزار کاهنده ،گل های اضافه زیر و کناره ها ی صورت را بردارید.
20. با انگشت نم دار خطوط اضافه صورت را از بین ببرید، مجدداً با استفاده از ابزار کاهنده ویرایش نهایی را انجام دهید، سوراخهای بینی فراموش نشود ،آنها را هم تکمیل کنید، با ابزار کاهنده به راحتی می توانید این کار را انجام دهید. در پایان خطوط موها را با استفاده از ابزار ایجاد نمایید.
طبقه بندی: پیکر تراشی -مجسمه سازی-فلز کاری، گالری سفال و نقش برجسته ، آموزش صنایع دستی(منبت ، معرق ، موزائیک کاری ، نقش برجسته و...)،
برچسب ها: صورتک، سفال، مجسمه، تندیس، آموزش،
[ جمعه 14 مهر 1391 ] [ 02:57 ب.ظ ] [ hoor o mahoor ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

هنر کلید فهم زندگی است . "اسکاروایلد"

دوستان عزیز با نظرات و پیشنهادات خود مارا در هرچه بهتر شدن یاری فرمائید .
دوستان عزیزی که مایل باشند می توانند آثار خودرا به ایمیل موسسه ارسال نمایند تا پس از بررسی به نام خودشان در وبلاگ قرار گیرد.متشکرم

*** جهت اطلاع از شرایط و نحوه ثبت نام به صفحه اصلی سایت مراجعه نمائید

آماده همکاری با کلیه موسسات ،شرکتها ،شرکتهای تبلیغاتی ،مهدکودکها و... ،اجرا دکوراسیون داخلی با گروهی پویا و مجرب

آدرس:کرج ،خ شهید بهستی، بعد از45 متری گلشهر، خ یازرگانی(ولیعصر)، خ نواب ، اولین ساختمان سمت راست ، ط2 ، واحد2

تلفن:34566576- 09368209973

hooromahoor@gmail.com

hoor_mahoor@yahoo.com
موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
فروشگاه هنری چیچیلاس ساعت دیواری عکس طراحی صنعتی - طراحی صنعتی مقاله - مقاله خرید عینک آفتابی انواع ساعت کاسیو تبادل لینک خرید عینک آفتابی ریبن گن لاغری اصل تبادل لینک
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic