کارگاه هنری آوای هور و ماهور(هورا گالری)
آموزش سفال نقش برجسته موزائیک کاری جواهر سازی پتینه چاپ پارچه چرم دوزی ویترای  
نویسندگان
نظر سنجی
کدامیک از مطالب زیر مورد توجهتان قرار گرفته است ؟


مادر و کودک
(کودکان زیر 4 سال)


کودکان معمولا از حدود ۱۸ماهگی به کشیدن خطوط و علامتهایی می پردازند.اغلب محققان معتقدند این خط خطی کردن ها کاری بی هدف و ناهماهنگ نیست بلکه بازتابی از اگاهی کودک بر وجود الگوها وافزایش دامنه هماهنگی بین چشم و دست است.کلوگ معتقد است کودکان مکان یابی خطوط روی صفحه را طوری انجام می دهند که به درجه ای از تعادل دیداری در صفحه برسند یا انکه هر خط جدید را بالای خطی که از قبل در صفحه وجود دارد خواهند کشید.


محققان معتقدند در اغلب موارد پذیرفته اند که بسیاری از این خط خطی های ابتدایی به منظور شبیه سازی از چیزی خاص انجام نمی گیرد.


لوکه و پیازه این مرحله را صرفا نوعی بازی و تمرین برای تعادل حرکتی می پندارند.


ارنهایم نیز معتقد است این نخستین خط خطی کردن ها نه "بازنمایی" بلکه "نمایشگرهایی" هستند که "تکانه های حرکتی" قویا بر انها تسلط دارند.


کودک بازویش را با حرکتی منظم و اهنگین در سطح صفحه به حرکت در می اورد اما در همان حال شیفته علامت هایی می شود که روی کاغذ ظاهر  شوند.


کودکان به تدریج به نقطه ای می رسند که خط خطی کردن های خودشان را به عنوان تصویر معرفی می کنند و به تفسیر ان می پردازند.


به گفته ارنهایم نخستین شکل محصوری که کودکان می افرینند "دایره ازلی" است که ظاهرا جای هر یک از اشیائ واقع در محیط پیرامون کودک را می گیرد.

در این دوران بهترین همراه کودک ،مادر میباشدمادر باید به کودک اجازه دهد که بسازد.تغییر دهد و جسارت خراب کردن و دوباره ساختن را در او پرورش دهد در حالی که احساس امنیت و ارامش روانی برای کودک بواسطه حضور مادرش برای او تامین می شود.

بازی - نقاشی

(کودکان 4تا 7 سال)

 ازاین سن  کودکان به اثارشان به عنوان "بازنمایی هایی" ازیک چیزخاص می نگرند .گاهی هدف های خودراحتی پیش ازشروع کاراعلام می کنندودیگرمعنی اثررابه صورت موضوعی ناگفته تا پایان تکمیل ان پیش خودنگه نمی دارند.دراین مرحله هنوز یک عنصرفرصت طلبی درتفسیراثارشان توسط خودشان به چشم می خورد.


لوکه(loquet )معتقداست کودکان دراین مرحله ازرشدخوداگراثرشان به چیزدیگری شباهت پیداکندغالباازهدف اعلام شدهء خوددراغازکارفاصله می گیرند.


به گفته کلوگ(kellog )دراین سن اشکال نامتمایزونامنظم. تدریجا"به شکل های قابل تشخیص مانندمربع.دایره.مثلث وصلیب تبدیل می شوند.


کودکان ازاین سن تدریجا"بین اجزای اثرشان ارتباط برقرارمی کنندودراین مرحله اثاربراساس فرمول هایاطرح واره هایی ساده افریده می شوند نمونه ای ازاین طرح واره های ساده رامی توان درپیکره های معروف به "بچه قورباغه ای" دید که ازترکیب دایره به


جای سر(یاترکیبی ازسروبدن)ودوخط موازی آویخته به جای دوپا تشکیل می شود این طرح واره ها می توانند برای هدف های بسیار گوناگون از جمله نشان دادن افراد.جانوران واقعی و خیالی و.. مورد استفاده قرار بگیرند.


جالب است که این پیکره هاباشکل ساده ای که دارندغالبا"ازدیدبزرگسالان کاری بسیاربیانگرانه وازلحاظ زیبایی شناختی بسیارموردتوجه قرارمی گیرند.


به نظرمی رسددراین مرحله نقاشی های طرح وارگاهی به جای آنکه درحکم کوشش های برای بازنمایی دقیق شکل ظاهرموضوع تجسم یافته باشند بیشتر در نقش نمادهای خاص عمل می کنند.مثلا"وقتی ازکودکان آپارتمان نشین خواسته می شودخانه شان رانقاشی کنندآنهابه کشیدن نقاشی هایی نقش پردازانه ازخانه های ویلایی بابام های شیروانی ودودکش های پرازدود پرداخته اند گاهی از اصطلاح"واقع گرایی نمادین"برای توصیف خصوصیت بازنمایانه این گونه نقاشی ها استفاده می شود.

از انجایی که نقاشی برای کودکان نوعی بازی به حساب می اید ترکیب این دو فعالیت در کلاسهای خلاقیت انرژی اضافی کودکان را تخلیه می کند و فرصتی برای انها فراهم می اورد تا در جهت تقویت تعادل.خلاقیت دیداری و شنیداری.هماهنگی در عملکردهای گروهی.تقویت حافظه و نیز نزدیکی به دنیای تخیلشان گام بردارند.که این ها تماما به منظور قدرتمند ساختن بنیان مهارتها و خلاقیت های کودک در مسیر بزرگسالی صورت می گیرد با این امید که کودکان امروز فردا جوانانی توانا.خلاق ومبتکر باشند.

کودکان دبستانی

(کودکان 7 تا 12سال)

دراین مرحله کودکان به دودسته  7تا 9 سال وبالای نه سال تقسیم می شوند.


همزمان بارشدسنی کودکان آثارشان روزبه روزواقع گرایانه ترمی شودومتاسفانه گاهی باشروع دوران مدرسه به علت تدریس ناصحیح درس هنردرمدارس کلیشه هایی واردآثارکودکان می شود.که در صورت جدی نگرفتن این موضوع رشد خلاقیت انها بسیار ضعیف و گاهی حتی پایان می پذیرد.


این اتفاق درموردکودکانی که ازسنین پیش ازدبستان درفضاهای آموزشی بارویکردصحیح به هنرکودکان قرارداشته اند کمتردیده می شود.چرا که تقویت بنیان های خلاقانه ومهارتی درمورداین کودکان صورت گرفته است .


در اثار کودکان 7 تا 9 سال گاهی عناصر و اجزایی دیده می شوند که گرچه در حالت عادی نمی توان انها را دید کودک از موجود بودنشان اگاهی دارد.


این نوع نقاشی را "شفافه  ای" یا"به رویت اشعه ایکس" می نامند.که از مختصات مرحله "واقع گرایی عقلی"از دیدگاه لوکه به شمار می رود. مثالی که برای این نوع نقاشی وجود دارد شکل مادریست که کودکی در شکم دارد یا مگسی که در معده عنکبوتی سست. در نوع دوم نقاشی "شفافه ای" کودک نمی توتند نا پیدا بودن چیزی راکه معمولا در پس چیزی نزدیک تر پنهان است را نشان دهد.مثل مرد سوار بر اسبی که بشود پای نا پیدای سوار را در ان سوی شکم یا بدن اسب مشاهده کرد.


در ضمن پیکره های طرح واره "بچه قورباغه ای" در این مرحله فراتر می روند و جزییات اضافی روز به روز بیشتر در نقاشی ها ظاهر می شوند.

دسته دوم کودکان دبستانی از 9سال به بالا هستند.انها اغلب می کوشند عمق را نه فقط در تک تک اشیاء. بلکه به صورت روابط میان اشیاء نیز نشان دهند.


این مرحله توسط لوکه "واقع گرایی دیداری" نامیده می شودکه شامل نقاشی از یک نقطه دید خاص و تجسم و رعایت نسبت ها و روابط میان اشیاء است.


در این مرحله تغییر پذیری و بازتاب خصوصیات فردی در اثار کمتر دیده می شود و کودکان با بی میلی و نا رضایتی کار می کنند. برخی محققان معتقدند این بی میلی و نارضایی در اغلب موارد از انجا پدید می اید که کودکان نمی توانند به جلوه ها و تاثیرات مطلوبشان در نقاشی دست یابند.

در این کلاسها سعی می شود کودکانی را که به علت قرار گرفتن در سنین بالاتر نسبت به بیان احساسات حقیقی خود در اثارشان بی میل شده اند و میل و توجهشان بیشتر به سمت و سوی تصویر های کاریکاتوری و ردیف تصویر های داستانی و استفاده از نمادها و نشانه های کلیشه ایست..با لذت نقاشی اشتی داد و با استفاده از ابزارو موضوعات مورد توجه انها که در عین حال از فضای کلیشه به دور هستند به بازپپروری و تقویت قوه تخیل انها کمک کرد موضوع مهمی که در این کلاسها مورد توجه قرار می گیرد بالا بردن اعتماد بنفس کودکان بوسیله کارهای دستی است. زیرا توانایی ها و مهارتهای بدنی(هماهنگی چشم و دست)کودک در این مرحله بالا رفته است.

طبقه بندی: کودکانه، دانش و معلومات هنری،
برچسب ها: آموزش، خلاقیت، کودکانه،
[ دوشنبه 2 خرداد 1390 ] [ 06:20 ب.ظ ] [ hoor o mahoor ]
کلاژ-هوروماهور

کلاژ-هوروماهورطبقه بندی: کودکانه، کلاژ،
برچسب ها: کلاژ، عکس، کودکانه،
[ یکشنبه 8 اسفند 1389 ] [ 03:07 ب.ظ ] [ hoor o mahoor ]
هوروماهور

هوروماهورهورو ماهور

هوروماهور

طبقه بندی: کودکانه،
برچسب ها: هنرمند، کودکانه، عکس،
[ یکشنبه 1 اسفند 1389 ] [ 03:33 ب.ظ ] [ hoor o mahoor ]

خانه ، درخت ، خورشید ، در نقاشی کودک

خانه

در نقاشیهای کودکان خانه بیش از هرچیز دیگری کشیده می شود. در شروع کار معمولا خانه به صورت یک مر بع که بر بالای آن یک مثلث قرار دارد، و سپس دیوارهای اطراف خانه کشیده می شود.

خانه نماد پناهگاه و هسته اصلی و گرمی خانواد ه ایست که ممکن است مورد علاقه یا تنفر کودک باشد. خانه هایی که کودکان ترسیم می کنند ممکن است دارای باغچه و گل و درهای بزرگ و پنجره و پرده های رنگین باشد. چنین خانه ای ، نماد یک زندگی سعادتمند است که کودک در آن احساس آرامش می کند. بر عکس اگر، خانه ای بدون در ورودی، با دیوارهایی بلند وبه گونه ای منزوی و دور افتاده ترسیم شود معنای متفاوتی پیدا می کند. مثلاً اگراین خانه بین سنین 5 تا 8 سالگی ترسیم شود نشانگر خجالتی بودن کودک و وابستگی شدید او به مادر است. بعد از 8 سالگی نشانگر احساس خود کوچک بینی و تنهایی کودک ود رنوجوانی نشانگر شرم و حیای بیش ازحد ، و داشتن احساسات رقیق است.

بقیه در ادامه مطلب ....


ادامه مطلب

طبقه بندی: دانش و معلومات هنری، آموزش طراحی - نقاشی(رنگ روغن ، آبرنگ ، مداد رنگی ، پاستل)،
برچسب ها: کودکانه، دانش هنری،
[ دوشنبه 15 آذر 1389 ] [ 11:24 ق.ظ ] [ hoor o mahoor ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

هنر کلید فهم زندگی است . "اسکاروایلد"

دوستان عزیز با نظرات و پیشنهادات خود مارا در هرچه بهتر شدن یاری فرمائید .
دوستان عزیزی که مایل باشند می توانند آثار خودرا به ایمیل موسسه ارسال نمایند تا پس از بررسی به نام خودشان در وبلاگ قرار گیرد.متشکرم

*** جهت اطلاع از شرایط و نحوه ثبت نام به صفحه اصلی سایت مراجعه نمائید

آماده همکاری با کلیه موسسات ،شرکتها ،شرکتهای تبلیغاتی ،مهدکودکها و... ،اجرا دکوراسیون داخلی با گروهی پویا و مجرب

آدرس:کرج ،خ شهید بهستی، بعد از45 متری گلشهر، خ یازرگانی(ولیعصر)، خ نواب ، اولین ساختمان سمت راست ، ط2 ، واحد2

تلفن:34566576- 09368209973

hooromahoor@gmail.com

hoor_mahoor@yahoo.com
موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
فروشگاه هنری چیچیلاس ساعت دیواری عکس طراحی صنعتی - طراحی صنعتی مقاله - مقاله خرید عینک آفتابی انواع ساعت کاسیو تبادل لینک خرید عینک آفتابی ریبن گن لاغری اصل تبادل لینک
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic